VNÚTORNÉ JEDNOTKY

 

SYSTÉMY SINGLE-SPLIT:
Riešenie pre jednu miestnosť.

UNIVERZÁLNY MODEL:
Riešenia pre jednu a viaceré miestnosti.

SYSTÉMY MULTI-SPLIT:
Riešenie pre viaceré miestnosti.