TEPELNÉ ČERPADLÁ TOSHIBA

Ako funguje tepelné čerpadlo?

Všetky tepelné čerpadlá ESTIA fungujú podľa rovnakého princípu. Z okolitého vzduchu sa získava energia, a tým sa voda ohrieva. Pri tepelných čerpadlách vzduch-voda, ktoré sú označované ako rozdelené systémy, ide o vzduchové tepelné čerpadlá, ktoré sa skladajú z vonkajšej jednotky slúžiacej na získavanie a prevod energie a vnútornej jednotky, ktorá získané teplo ďalej odovzdáva do vykurovacieho okruhu. Oba systémy sú spojené uzavretým okruhom. Chladivo cirkulujúce v tomto okruhu má bod varu hlboko pod -20°C, preto na rozdiel od vody nemôže zamrznúť.

 

PLÁNUJETE?

 

1. Ventilátor vo vonkajšej jednotke nasáva vonkajší vzduch, ktorý vedie cez tepelný výmenník.
2. Z dôvodu nízkeho bodu varu chladiva (E32= -51,7°C, R410A= -48,5°C) mení doteraz tekuté chladivo svoje skupenstvo v tepelnom výmenníku (odparuje sa).
3. Plyn sa nasáva kompresorom vo vnútornej jednotke, ktorý ho stláča. Teplota chladiva sa zvyšuje s rastúcim tlakom.
4. Horúce chladivo teraz prichádza do tepelného výmenníka vo vnútornej jednotke (Hydrobox, All in One) a odovzdáva svoju tepelnú energiu do vykurovacieho okruhu teplej vody.
5. Pritom dochádza k chladeniu, chladivo sa znova skvapalňuje a kolobeh sa opakuje.


Ekologické a šetriace zdroje

 Vykurovanie vzduchom je CO2 neutrálne. Vzduch je k dispozícii neobmedzene a nepotrebuje žiadne miesto na skladovanie.

Univerzálne

Vzduchové tepelné čerpadlá fungujú s vykurovacími telesami rovnako dobre ako s podlahovým kúrením a môžu sa použiť tak na vykurovanie, ako aj na chladenie.

Možnosť dotácií

Na vykurovanie tepelným čerpadlom možno získať dotácie, ako napr. v Rakúsku spolkovú dotáciu na vykurovanie s názvom „Raus aus dem Öl“ (Koniec využívania ropy).

 

Úspora nákladov

Vďaka Smart-Grid je zaručené jednoduché zapojenie fotovoltického zariadenia a potrebný prúd sa tým môže produkovať sám.

Spoľahlivé

Inteligentná kompresorová technológia umožňuje vykurovaciu prevádzku aj pri -25 °C. Chladenie je možné aj pri +43 °C.

Nízke náklady

Tak z hľadiska obstarávacích nákladov, ako aj hodnotenia prebiehajúcej prevádzky je tepelné čerpadlo na základe nízkej spotreby elektrickej energie výhodným typom vykurovania.

Plánovanie

Plánovanie vášho vykurovacieho zariadenia vykonáva zásadne projektant so špecializáciou na odbor kúrenia, klimatizácie a ventilácie. Tento projektant pomocou energetického výkazu budovy určí vykurovací výkon. Ak by takýto energetický výkaz nebol k dispozícii, môže sa alternatívne vykonať aj výpočet vykurovacej záťaže. Pomocou týchto hodnôt sa vykonáva dimenzovanie kúrenia.

Údržba

Aj keď to nie je zákonne predpísané, odporúčame pri zariadeniach TOSHIBA ročnú údržbu vášho vzduchového tepelného čerpadla vykonávanú odborným personálom. Včasné rozpoznanie chýb vedie k rýchlemu odstráneniu chýb a pomôže vám predchádzať nákladným väčším opravám. Pri údržbe sa štandardne kontrolujú všetky komponenty tepelného čerpadla vo vnútornej a vonkajšej jednotke.