krok 1: POTREBNÝ VÝKON

Aby sa vybrala jednotka vhodná pre Vaše potreby , prepočíta sa vopred potrebný chladiaci, resp. vykurovací výkon. Preto je v prvom rade rozhodujúca veľkosť miestnosti, ako aj intenzita slnečného žiarenia. Vzhľadom k tomu, že rozhodujúcu úlohu zohrávajú aj ďalšie faktory, ako je geografická orientácia, využitie miestnosti alebo dodatočné zdroje tepla, odporúča TOSHIBA kontaktovať odborného technika. Ten môže zostaviť presný a spoľahlivý výpočet.

Veľkosť miestnosti
Slnečné žiarenie
Geografická orientácia
využitie miestnosti

krok 2: SINGLE ALEBO MULTI-SPLIT

Rozhodujúcim pre voľbu medzi Single a Multi-Split je počet miestností, ich veľkosť a usporiadanie v dome.

Kým Single-split systémy pozostávajú z jednej vnútornej jednotky a jednej vonkajšej jednotky, ktoré sú spojené medeným vedením, môže byť u Multi-split systémov napojených až päť vnútorných jednotiek podľa vášho výberu na jednu jedinú vonkajšiu jednotku.

Multi-split je vhodné pre rôzne klimatické zóny a pre viaceré alebo veľké miestnosti. Veľkou výhodu je malá potrebná plocha na umiestnenie vonkajšej jednotky, ako aj jednoduchá inštalácia.


Single-Split

Jednoizbové riešenie. Ideálne pre bodové klimatizovanie.

Multi-Split

Viacizbové riešenie. Vhodné pre klimatizovanie viacerých miestností a klimatických zón.

krok 3: VHODNÁ VNÚTORNÁ JEDNOTKA

Vo vnútornej jednotke sa vzduch z miestnosti nasaje, filtruje a pomocou príslušného tepelného výmenníka ochladí alebo ohreje.
Nástenné, parapetné, kazetové a kanálové jednotky sa líšia v hlasitosti, dizajne a filtračných funkciách. Tieto môžu byť ľubovoľne navzájom kombinované. U závesných krytov môžu byť kazetové jednotky ideálne integrované do stropu. Ak má byť klimatizačná jednotka takmer neviditeľná, môže byť kanálová jednotka zabudovaná pod zníženým stropom. Pre dodatočné inštalácie sa odporúčajú parapetné jednotky alebo nástenné modely.


krok 4: VHODNÁ VONKAJŠIA JEDNOTKA

Prebytočné teplo z interiéru sa odsaje a dopravuje cez chladiaci prostriedok k vonkajšej jednotke.
Vo vonkajšej jednotke sa teplo odovzdáva a chladiaci prostriedok prúdi späť do vnútornej jednotky. Výsledok: vzduch sa ochladí. O tom, ktorá vonkajšia jednotka je pre Vás tá správna, rozhoduje predovšetkým potrebný výkon, ako aj počet vnútorných jednotiek, ktoré sú napojené.