ÚPRAVA ÚŽITKOVEJ VODY

Tepelné čerpadlo na teplú vodu

Výhodnú a udržateľnú možnosť výroby potrebnej úžitkovej vody v domácnosti predstavuje jej úprava pomocou tepelného čerpadla. Na to existujú špeciálne vyvinuté systémy, ako je ESTIA DHW MONO, ktoré slúžia výlučne na prípravu teplej vody. Funkčný princíp sa podobá bežnému vzduchovému tepelnému čerpadlu. Z okolitého vzduchu sa odoberá energia, premieňa sa, a tým sa voda upravuje na požadovanú teplotu.

Výhody tepelného čerpadla vzduch-voda

Nezávislosť

Ústredné kúrenie nemusí byť v prevádzke počas celého roka. So zariadením ESTIA MONO sa teplá voda vyrába nezávisle od kúrenia.

Ochrana pred legionelou

So zariadením ESTIA MONO je možné bez problémov akumulovať teplú vodu pri 60 °C. Teplota vyhovujúca legionele je 25 °C až 55 °C, preto je zaručená dostatočná ochrana pred legionelou.

 

Premyslené kombinovanie smart

Smart Grid umožňuje jednoduché zapojenie fotovoltického zariadenia. Úžitková voda sa tak dá vyrábať ešte výhodnejšie.

Odvlhčenie priestorov

Tepelné čerpadlá na teplú vodu odvlhčujú priestory. Prináša to výhody v pivničných, hospodárskych a iných priestoroch.

Z čoho sa skladá tepelné čerpadlo vzduch-voda

Všetky tepelné čerpadlá vzduch-voda ESTIA sú takzvané rozdelené systémy, tzn. chladiaci okruh je rozdelený na dve jednotky: vnútornú a vonkajšiu. Vonkajšia jednotka slúži na získanie a prevod energie, vnútorná jednotka ju prenáša do vykurovacieho okruhu.

získavanie energie z prívodu vzduchu vonku 

Prostredníctvom spojenia s vonkajším priestorom len tenkou rúrkou sa nasáva čerstvý vzduch na prípravu teplej vody. Je to výhodné hlavne v lete, keď je ústredné kúrenie mimo prevádzky, pivnica je relatívne chladná a tepelné čerpadlo sa môže vďaka teplému vonkajšiemu vzduchu prevádzkovať ešte efektívnejšie. Čím teplejší je nasávaný vzduch, tým menej elektrickej energie sa vyžaduje.

získavanie energie zo vzduchu v miestnosti

Ak miestnosť nie je vzduchotesne uzatvorená, postačuje na prípravu teplej vody vzduch, ktorý je v miestnosti. Medzi výhodné vedľajšie efekty, ktoré sa môžu úplne využiť, patrí napríklad odvlhčenie vzduchu a rýchlejšie vysušenie bielizne, vychladenie miestnosti alebo možnosť dlhšieho skladovania potravín a takisto vína. Využiť sa pritom dá aj odpadové teplo z iných zariadení, ako je práčka, mraznička atď.