0904 081 215 info@slinesystems.sk

Solárne panely

Slnečná energia predstavuje významný alternatívny a dostupný zdroj energie. Táto energia dopadajúca na zemský povrch sa pohybuje v rozmedzí 1340-1390 W/m2. Jednou z možností ako ju získať sú práve solárne panely.

Ploché solárne panely ENSOL ES2V a vákuové trubicové kolektory AUGUSTA SOLAR dokážu premieňať slnečnú energiu na energiu tepelnú. Solárne panely pracujú na princípe fototermálnej konverzie, teda na premene slnečného žiarenia na tepelnú energiu. Absorpčná plocha transformuje dopadajúce slnečné žiarenie na teplo a odovzdáva ho teplovodivej látke.

Solárne panely = Úspora energie

Dobre projektovaný solárny panel nám dokáže ušetriť podstatnú časť nákladov spojených s prípravou tepelnej energie. Úspora nákladov spojených s prípravou teplej úžitkovej vody pre domácnosť predstavuje 55-75% v závislosti od dostupnosti slnečného svitu. Úspora nákladov spojených s vykurovaním predstavuje 25-40%. V prechodných obdobiach pozostáva využitie slnečnej energie v predhriatí teplej vody, v letnom období je využitie slnečnej energie na prípravu TÚV takmer plnohodnotné.

Solárne panely, slnečné kolektory

V minulosti boli solárne panely len okrajovým zdrojom energie, ktorý musel byť väčšiu časť roka doplnený ďalším zdrojom. Neustály vývoj solárnych panelov však umožnil využitie slnečnej energie počas väčšiny roka, a to nielen na prípravu teplej pitnej vody, ale aj na prípravu vody pre vykurovanie alebo ohrievanie bazénov.

Vo všeobecnosti sa solárne panely delia na dve skupiny:

  • ploché solárne panely
  • trubicové solárne kolektory
Solárne panely, slnečné kolektory - Dopad slnečného žiarenia

Zatiaľ čo ploché solárne panely sa vo väčšej miere využívajú  na sezónny ohrev vody, trubicové solárne kolektory, schopné dosiahnuť vyšší výkon, je možné využívať  dlhodobejšie aj ako zdroj pre nízkoteplotný spôsob vykurovania. Oboma panelmi sa dosiahne výrazná úspora energie.