0904 081 215 info@slinesystems.sk

Rekuperácia

Moderná vetracia technika – viac ako len výmena vzduchu

Moderné vetracie / rekuperačné zariadenia zabezpečujú regulovanú výmenu vzduchu bez plytvania energiou. V závislosti od rekuperačného zariadenia zabezpečia aj vykurovanie a ohrev teplej vody.

Dôsledkom narastajúcej nepriepustnosti novostavieb a predovšetkým obytných budov po sanácii je potreba neustálej výmeny vzduchu, aby sa napríklad zabránilo tvorbe plesní a poškodeniu budov. Avšak vetranie oknami ako jediné vetracie opatrenie sa dá len veľmi ťažko realizovať. Aby sa totiž zabezpečila energeticky úsporná a hygienická minimálna výmena vzduchu, muselo by sa vetrať štyrikrát až šesťkrát denne približne na 5 minút, čo je ale s vypnutím vykurovania a s úplne otvorenými oknami takmer nemožné.

Rekuperačné systémy na riadené vetranie obytných priestorov zabezpečia spoľahlivo potrebný čerstvý vzduch a navyše sa môžu s mimoriadnou energetickou účinnosťou postarať o vykurovanie a teplú vodu.

Rekuperácia, rekuperačné zariadenia

Prečo je rekuperácia – vetranie také dôležité?

Moderné domy sú dnes vďaka účelnej tepelnej ochrane také utesnené, že straty energie sú takmer nulové. Najmä nízkoenergetické domy majú nepriepustný plášť budovy, aby sa predovšetkým zabránilo únikom tepla. Preto už nenastáva prirodzená výmena vzduchu, v dôsledku čoho sa riadené vetranie – rekuperácia obytných priestorov stáva nevyhnutnosťou.

Ale aj v bežnom bytovom fonde je vetranie na programe dňa. V dôsledku dodatočne vykonávaných zatepľovacích opatrení už totiž často nie je možné dostatočné zásobovanie vonkajším vzduchom cez škáry a netesnosti. Medzi účelnou tepelnou ochranou a nevyhnutnou potrebou čerstvého vzduchu tak vzniká konflikt záujmov, ktorý sa dá vyriešiť pomocou systémov na riadené vetranie obytných priestorov – rekuperácia.

Výhody rekuperácie:

  • zlepšenie kvality vzduchu v miestnosti
  • zníženie škodlivých emisií
  • vyšší životný komfort
  • zamedzenie škôd v dôsledku vlhkosti
  • zníženie spotreby energie

Rozličné vetracie zariadenia

Decentrálne vetranie: presné a energeticky úsporné vetranie

V prípade decentrálneho vetrania obytných priestorov rozlišujeme systémy s rekuperáciou a bez rekuperácie tepla: pri decentrálnych systémoch s rekuperáciou tepla sa v každej miestnosti, ktorá sa má vetrať alebo odvetrávať, nainštaluje na vonkajšiu stenu samostatné zariadenie. Na tento účel sú k dispozícii systémy s dvoma ventilátormi a rekuperáciou tepla prostredníctvom krížového protiprúdového výmenníka tepla. Pri výbere vhodných decentrálnych zariadení si treba takisto všímať čo najnižšiu emisiu hluku a dobrú možnosť čistenia a údržby. Mala by byť možná regulácia jednotlivých ventilátorov, aby sa dal prietok vzduchu prispôsobiť potrebe.

Riešenie na báze decentrálneho vetrania je najlepšou voľbou najmä pri sanáciách alebo lokálnych problémoch s vlhkosťou. Náklady na inštaláciu sú spravidla nízke. Jednotlivé zariadenia sa v kritických miestnostiach z hľadiska vlhkosti, ako je kúpeľňa a kuchyňa, nezávisle od seba postarajú o odpadový vzduch. V spojení s ďalším zariadením môžu zabezpečiť dobré prevzdušnenie v celom obytnom priestore. Vlastné senzory pritom riadia zariadenia v závislosti od vlhkosti okolitého vzduchu.

Rekuperácia, rekuperačné zariadenia - STIEBEL ELTRON
Rekuperácia, rekuperačné zariadenia - STIEBEL ELTRON

Centrálne vetranie: Príjemné čerstvé prostredie jednoducho všade

V prípade centrálnych vetracích zariadení rozlišujeme medzi zariadeniami na odvádzanie vzduchu a zariadeniami na privádzanie/odvádzanie vzduchu: najjednoduchším a cenovo najvýhodnejším systémom centrálneho riadeného vetrania obytných priestorov je zariadenie na odvádzanie vzduchu. Spotrebovaný vzduch sa z priestorov s odvádzaným vzduchom, ako je kuchyňa, kúpeľňa a WC, odsáva cez sieť kanálov. Zároveň prúdi čerstvý vzduch vďaka vzniknutému podtlaku cez vstupy vonkajšieho vzduchu priamo do miestností s privádzaným vzduchom (obývačka, detská izba, spálňa). Objem vzduchu, ktorý sa odoberie z miestností s odvádzaným vzduchom, určuje výkon ventilátora. Pomocou jednoduchého prepínača môžu obyvatelia prispôsobiť prietok vzduchu svojim potrebám. Prostredníctvom malého tepelného čerpadla sa dá odpadový vzduch využiť na ohrev teplej vody, prípadne na kúrenie. Odpadový vzduch ako zdroj tepla umožňuje vďaka svojej relatívne vysokej teplote dosiahnutie veľmi vysokej účinnosti.

Potrebné vetracie prieduchy sa dajú uložiť do stien, betónových stropov alebo medzistropov, do podlahy, pod dlážku alebo aj voľne. Toto riešenie sa preto využíva predovšetkým v novostavbách alebo pri rozsiahlych modernizáciách. Veľkou výhodou je rovnomerný komfort čerstvého vzduchu po celej obytnej ploche. Energia získaná z odvádzaného vzduchu sa dá použiť na zahriatie privádzaného vzduchu.

Na rozdiel od zariadenia na odvádzanie vzduchu sa v prípade zariadenia na privádzanie/odvádzanie vzduchu nasáva vonkajší vzduch na centrálnom mieste a rozvádza sa cez systém rúrok do miestností s privádzaným vzduchom. V krížovom protiprúdovom výmenníku tepla prebieha rekuperácia tepla, ktorá prevedie až 90 % tepla odvádzaného vzduchu na privádzaný vzduch. Aby sa zabránilo znečisteniu zariadenia a kanálov, ako aj kvôli ochrane prípadných alergikov pred prachom a peľom sa vonkajší vzduch filtruje. Na tento účel slúžia filtre s rôznou kvalitou. Centrálne zariadenia na privádzanie/odvádzanie vzduchu zabezpečia veľmi vysoký komfort bývania.