0904 081 215 info@slinesystems.sk

Radiátory

Systém pripojenia S-Line Systems umožňuje pripojiť vykurovacie telesá – radiátory, vďaka vlastnostiam rúrok s hliníkovou bariérou proti difundácii kyslíka, bezpečne, jednoducho a elegantne pripojiť všetky vykurovacie telesá. Spoľahlivým pripájaním jednotlivých telies – radiátorov bez použitia špeciálneho a nákladného náradia sa dosiahne cenovo výhodný spôsob trvalej tesnosti, s možnosťou prechodu na iné materiály.  Využitie polybutylénu, ako vstupnej suroviny pre rúrky RADIA-NOXY®, umožňuje v porovnaní s bežnými rúrkami z ostatných plastových materiálov vysokú flexibilitu, veľmi dobrú odolnosť voči vnútornému pretlaku, oteru a vynikajúcu odolnosť voči starnutiu. Hliníková bariéra zabraňuje difundácii vzdušného kyslíka do rozvodného systému vykurovacej sústavy. Polyesterový obal rúrky zároveň prenáša pôsobenie síl pri pohybe a chráni jadro rúrky proti deštrukcii.

Radiátory - montáž, servis