0904 081 215 info@slinesystems.sk

Fotovoltaika

Využitie slnečnej energie pre Váš domov

Slnečná energie sa dá ľahko premeniť na elektrinu vďaka fotovoltaickým zariadeniam. Využíva priamu premenu energie slnečného žiarenia na elektrinu, ktorá je považovaná za najvyššiu formu využiteľnej energie. Ceny pohonných hmôt a energií z dlhodobého hľadiska stúpajú a predpokladá sa, že v budúcnosti budú stále stúpať záujem o fotovoltaiku sa stáva čoraz vyšší.

Mnoho domácnosti chce mať čiastočnú energetickú sebestačnosť a fakt, že s pomocou fotovoltaiky % a slnečného žiarenia využijete na chod domácnosti viac ako 70% Vami vyrobenej energie a tým výrazne znížite účty za elektriku je jeden z najväčších benefitov fotovoltaiky.

Hlavné výhody fotovoltaiky

  • Zníženie nákladov na elektrinu
  • Čiastočné energetická sebestačnosť
  • Výrazná úspora nákladov na ohrev vody
  • Estetický a nenápadný vzhľad
  • Ekologická výroba energie

Fotovoltaika s akumulátormi prebytočne vyrobenú elektrinu ukladá do akumulátorov, takže sa počas menej slnečných dní môže naďalej čerpať energia vyrobená zo slnka.

Fotovoltaika bez akumulátorov prebytočnú energiu využije na ohrev TUV.

Výkon fotovoltického panela

Maximálny výkon panelu alebo celého fotovoltického zariadenia je definovaný skúšobnými podmienkami stc (slnečné žiarenie 1000 W/m2, teplota osvetlených buniek 25°C).

Fotovoltaická inštalácia ON-GRID a OFF-GRID

Fotovoltaické inštalácie môžu pracovať podľa rôznych pravidiel. Najbežnejšie z praktických a hospodárskych dôvodov sú takzvané ON-GRID systémy, t. j. pripojené k elektrickej sieti. V dôsledku toho je možné darovať vyrobenú elektrickú energiu do siete a prijímať ju v obdobiach zvýšeného dopytu. To je zvyčajne ekonomicky výhodnejšie ako systém OFF-GRID, nezávisle od elektrickej siete, kde sú potrebné nákladné batérie. Tretí typ inštalácie – hybrid kombinuje vlastnosti ON-GRID a OFF-GRID, ale z ekonomických dôvodov sa používa najmenej.